Monster Mike Welch & Mike Ledbetter

MonsterMikeLedbetter bredde2

Dette er superbookingen for bluesfolket i 2018. Interessen har eksplodert rundt Monster Mike Welch og Mike Ledbetter i kjølvannet av plateutgivelsen "Right Place, Right Time". Det vi får presentert fra dem har vi ikke hørt siden glansdagene til Otis Rush, Magic Sam og B.B. King. Sammenlikningene går til det feberhete samarbeidet mellom Buddy Guy og Junior Wells.

Det hele startet mer eller mindre tilfeldig. Søndag 12. juni 2016 deltok Monster Mike Welch og Mike Ledbetter i en hyllestkonsert til den legendariske bluesartisten Otis Rush på Chicago Blues Festival. Kjemien mellom de to var så intens og så spontan at det umiddelbart ble klart at disse to supertalentene måtte gjøre mer sammen. Nå, et år senere, er de på alles lepper.  
«The Mikes» begynte så smått å spille litt sammen, og det ble naturlig å forsøke seg i studio. Det eksploderte i studio, og vi snakker kanskje om årets bluesplate 2017. "Right Place, Right Time" er resultatet av dette inspirerte samarbeidet, født ut av gjensidig kjærlighet og respekt for den klassiske bluesens storhetstid på 1950- og 60-tallet med artister som Otis Rush, Magic Sam, Elmore James og B.B. King.

Platetittelen "Right Place, Right Time" kunne ikke vært mer beskrivende, for det tar av i rakettfart nå for Monster Mike Welch og Mike Ledbetter. De er i øyeblikket rett og slett det «hotteste» som finnes innen bluesen.

Her hjemme kjenner vi Monster Mike Welch som mangeårig gitarist i Sugar Ray & the Bluetones, og Mike Ledbetter fra bejublede Nick Moss Band. Ledbetter besøkte Bluesklubben samen med Nick Moss så sent som i 2016 mens Monster Mike Welch debuterte på Nidaros Blues som et 21-årig stortalent sammen med Sugar Ray Norcia & The Bluetones tidlig på 2000-tallet. Nå er de til vår store begeistring tilbake sammen. Dette er en fantastisk bookingstart for festivalen 2018. Du får ikke bedre blues enn dette for tiden.

Mange norske bluesentusiaster har hørt gutta opptil flere ganger i sommer og høst, og responsen er bare overveldende. Dette er det beste som har skjedd bluesen på flere tiår.

 

https://monstermikewelch.wordpress.com

 

Superfredag 20. april - SpareBank 1 Scenen

billetter button

United Kingdom

This is the highlight for blues fans in 2018. Interest surrounding Monster Mike Welch and Mike Ledbetter has exploded in the wake of the release of their album "Right Place, Right Time". What we will experience from them has not been heard since Otis Rush, Magic Sam and B.B. King's were in their heyday. They can be compared to the sizzling collaboration between Buddy Guy and Junior Wells.

It all started more or less by chance. On Sunday the 12th of June 2016, Monster Mike Welch and Mike Ledbetter competed in a tribute concert for the legendary blues artist Otis Rush at The Chicago Blues Festival. The chemistry between the two of them was so intense and so spontaneous that it immediately became clear that the two super talents had to join forces. Now, a year later, they are the talk of the town.  

"The Mikes" slowly began playing together, and the natural next step was to try their luck in a recording studio. This proved to be a huge success, leading to what was probably the best blues album of 2017. "Right Place, Right Time" is the result of this inspired collaboration, born out of a mutual love and respect for the golden age of classical blues in the 1950s and 60s, with artists like Otis Rush, Magic Sam, Elmore James and B.B. King.

The album title "Right Place, Right Time" couldn't be more apt given the current success of Monster Mike Welch and Mike Ledbetter. They are currently the hottest names in blues music.

We know Monster Mike Welch here in Norway as an experienced guitarist in Sugar Ray & the Bluetones, and Mike Ledbetter from the celebrated Nick Moss Band. Ledbetter visited The Blues Club with Nick Moss as recently as 2016, while Monster Mike Welch debuted at The Nidaros Blues Festival as a 21-year old talent with Sugar Ray Norcia & The Bluetones early in the 2000s. To our great delight, they are now back together. This is a fantastic early booking for the 2018 festival. You won't get better blues than this right now.

Many Norwegian blues enthusiasts have already heard these guys several times during the summer and autumn, and the response has been absolutely overwhelming. They are the best thing to happen to blues for decades.